www.mdlin.com.tw
林春銘腦神經內科診所
台南市西門路一段697號
(06)2266731

本單元網友提出的問題,皆由林醫師親自回覆,請利用下面表單詳述問題內容。
•中風復健.....
•腦中風昏迷.....
•腦細胞三合一療法.....
•車禍腦傷調養問題.....
•腦部的狂牛病.....
•黃嵩雀醫生 找不到??.....
•燒炭的後遺症.....
•嬰兒點頭是癲癇.....
•搶救腦細胞三合一療法.....
•暈眩+耳鳴+內耳水腫+入眠電擊.....
頁數: <<上10頁  <上頁  1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  下頁>  下10頁>>  找到 94 筆 |  頁 : 2 / 10 
*姓名   先生 小姐    年齡 
暱稱
電話 住家   公司 (請加區碼)  
行動電話
* E-mail
* 問題標題
*問題內容
最多可輸入500個中英文字


 

藍天資訊設計維護